Wójt Gminy Laskowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok". Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 8 września 2021 r. do dnia 23 września 2021 r.

Pliki do pobrania