Wójt Gminy Laskowa informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Laskowa oraz na stronie internetowej www.laskowa.pl oraz w Monitorze Urzędowym został podany do publicznej wiadomości w dniach

od 24 czerwca 2021 r. do 15 lipca 2021 r.

wykaz obejmujący część działki nr 798/5 o pow. 49 m2 położonej w Laskowej, stanowiącą własność Gminy Laskowa przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Szczegółowe informacje zamieszczono w wywieszonym wykazie.