Akcje charytatywne Pomagam
Biulety Informacji Publicznej Facebook Wirtualny Spacer
 • 2024-06-10

  Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

  Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w gminie Laskowa, które odbyły się w dniu 09.06.2024 r.: Wyniki głosowania na komitety oraz na poszczególnych kandydatów: https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/wynik/gm/120706?initscroll=800 Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.: https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/frekwencja/Koniec/gm/120706

 • 2024-04-09

  Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Laskowa

  Wyniki głosowania w wyborach samorządowych w gminie Laskowa, które odbyły się w dniu 07.04.2024r.:Wyniki w wyborach Wójta Gminy Laskowa -https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi/120706 Wyniki w wyborach do Rady Gminy -https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_gminy/okregi/120706 Wyniki w wyborach do Rady...

  Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Laskowa
 • 2024-03-27

  Największe inwestycje zrealizowane w latach 2019-2023

  W załączeniu przedstawiamy Państwu największe inwestycje zrealizowane w latach 2019-2023.

  Największe inwestycje zrealizowane w latach 2019-2023
 • 2024-02-12

  Komunikat prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

  Od 12 lutego 2024r. na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą...

  Komunikat prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 • 2023-10-16

  Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

  Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz Referendum w gminie Laskowa, które odbyły się w dniu 15.10.2023r.: - wyniki Sejm RP: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/gm/120706 - wyniki Senat RP:...

  Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
 • 2023-08-09

  XII Festiwal Śliwki, Miodu i Sera - Podsumowanie

  XII Festiwal Śliwki Miodu i Sera dobiegł końca. Pragniemy Państwu gorąco podziękować za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że udało nam się spełnić Państwa oczekiwania. W ramach Festiwalu zorganizowany został...

  XII Festiwal Śliwki, Miodu i Sera - Podsumowanie
 • 2023-06-15

  XVI Młodzieżowy rajd turystyczny szlakami tajnego nauczania im. Zofii Oleksy

  Człowieka trzeba mierzyć miarą serca-Jan Paweł II Pod takim hasłem w dniach 6 -7 czerwca 2023 roku odbył się już XVI rajd poświęcony pamięci nauczycieli i uczniów tajnego nauczania, którzy...

  XVI Młodzieżowy rajd turystyczny szlakami tajnego nauczania im. Zofii Oleksy
 • 2023-03-31

  XVIII Spotkanie z twórczością Ks. Jana od biedronki

  Moim symbolem jest biedronka (boża krówka). Jeszcze w seminarium napisałem wiersz Modlitwa do świętego Jana od Krzyża: Święty Janie od Krzyża, kiedy pełnia lata i derkacz się odezwał, głuchy odgłos...

  XVIII Spotkanie z twórczością Ks. Jana od biedronki
 • 2023-03-27

  Wójt Gminy Piotr Stach uhonorowany Orłami tygodnika Wprost

  W Gródku nad Dunajcem rozdano „Orły” tygodnika „Wprost”. Nagrody przyznawane są osobom, firmom i instytucjom, które mają szczególny wpływ na rozwój regionu. Wśród samorządowców gmin wiejskich nagrodzony został Wójt Gminy Laskowa, Piotr Stach....

  Wójt Gminy Piotr Stach uhonorowany Orłami tygodnika Wprost
 • 2023-03-22

  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Laskowa

  W dniu 22 marca 2023 roku. podpisano umowy na zadania pt.:  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żmiącej; Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jaworznej i Strzeszycach, Krosnej, Kamionce Małej; Budowa studni...

  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Laskowa
2024-05-13

Powiatowa Konferencja Bibliotekarzy powiatu limanowskiego

Powiatowa Konferencja Bibliotekarzy powiatu limanowskiego A.D. 2024 przechodzi do historii i naszej bibliotecznej kroniki. Dziękujemy wszystkim i każdemu z osoba za czynny udział: rozmowy, dyskusje, obecność, uśmiechy, uściski dłoni. Gościliśmy w GBP w Laskowej, gdzie zostaliśmy bardzo gościnnie przyjęci przez Wójta Gminy Laskowa Piotra Stacha i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury,...

2024-05-13

Główne założenia LSR na lata 2023-2027

Główne założenia LSR na lata 2023-2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” realizuje LSR na lata 2023-2027. Opracowana przez LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ma charakter wielofunduszowy, co oznacza, że działania współfinansowane będą przez różne EFSI:Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski...

2024-05-10

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że w dniach: od 14 maja (wtorek) do 24 maja (piątek) 2024 r. w godzinach od 8.30 do 19.00 w związku z planowanymi robotami bitumicznymi związanymi z położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni drogi w miejscowości Kamionka Mała i Laskowa gm. Laskowa (odcinek 3,7 km od skrzyżowania z drogą gminną...

2024-05-10

Informacja 

W dniu 07.05.2024 r., Wójt Gminy Laskowa - Piotr Stach przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Laskowa – Pani Doroty Orzeł podpisał porozumienie w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Laskowa pn. „Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej...

2024-05-07

Informacja z I Sesji Rady Gminy Laskowa

Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 7 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Laskowa odbyła się I sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały: Uchwała Nr I/1/24 w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Laskowa. Uchwała Nr I/2/24 w sprawie:...

2024-05-07

I inauguracyjna sesja Rady Gminy Laskowa

W dniu 7 maja 2024 roku odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy Laskowa. Pani Czesława Węglarz Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Laskowej wręczyła nowo wybranym Radnym zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Gminy Laskowa. Zaświadczenie wręczono również Panu Piotrowi Stach Wójtowi Gminy Laskowa. Nowo wybrani Radni i Wójt Gminy...

2024-04-29

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Wójt Gminy Laskowa informuje, że zgodnie z art. 35 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Laskowa, na stronie internetowej www.laskowa.pl oraz w Monitorze Urzędowym w dniach od 30 kwietnia 2024 r. do...

2024-04-25

I Sesja Rady Gminy Laskowa

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23 kwietnia 2024 roku, w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Laskowa w cel złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Laskowa wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 roku.

2024-04-22

Informacja z LV sesji Rady Gminy Laskowa

Przewodnicząca Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 22 kwietnia 2024 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się  LV zwyczajna sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały: Uchwała Nr LV/403/24 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2024 r. Uchwała...

Projekt strony: ESC SA - Aplikacje internetowe

Urząd Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643, gmina@laskowa.pl

tel.: (18) 33 00 210, fax: (18) 33 00 226   |   Deklaracja dostepności  |