Akcje charytatywne Pomagam
Biulety Informacji Publicznej Facebook Wirtualny Spacer
 • 2023-03-27

  Wójt Gminy Piotr Stach uhonorowany Orłami tygodnika Wprost

  W Gródku nad Dunajcem rozdano „Orły” tygodnika „Wprost”. Nagrody przyznawane są osobom, firmom i instytucjom, które mają szczególny wpływ na rozwój regionu. Wśród samorządowców gmin wiejskich nagrodzony został Wójt Gminy Laskowa, Piotr Stach....

  Wójt Gminy Piotr Stach uhonorowany Orłami tygodnika Wprost
 • 2023-03-22

  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Laskowa

  W dniu 22 marca 2023 roku. podpisano umowy na zadania pt.:  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żmiącej; Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jaworznej i Strzeszycach, Krosnej, Kamionce Małej; Budowa studni...

  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Laskowa
 • 2023-03-15

  III Gminny Konkurs Fotograficzny

  Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna 1 marca 2023 roku, podczas XIV Międzyszkolnego Spotkania Młodych Fizyków i Chemików pod hasłem Dziwy fizyki i chemii, w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Laskowej,...

  III Gminny Konkurs Fotograficzny
 • 2023-03-13

  Walne Zebranie Strażackie w Strzeszycach

  W dniu 11.03.2023 roku o godzinie 17:30 odbyło się zebranie walne sprawozdawczo-wyborcze. Na zebraniu został wybrany nowy zarząd w składzie:  Prezes: Wojciech Stach Naczelnik/wiceprezes: Maciej Jaśkiewicz Sekretarz: Grzegorz Kowalczyk Skarbnik: Janusz Pokrzywa...

  Walne Zebranie Strażackie w Strzeszycach
 • 2023-03-13

  Dzień Sołtysa w Żmiącej i spotkanie w Domu Samopomocy w Ujanowicach

  W sobotę, w Dniu Sołtysa zaszczycili gminę swoją obecnością Pan Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, Pan Wicewojewoda Mateusz Małodziński oraz Pani Agnieszka Leokadia, aby złożyć życzenia Sołtysom z terenu Gminy Laskowa. Odbyło się również spotkanie w...

  Dzień Sołtysa w Żmiącej i spotkanie w Domu Samopomocy w Ujanowicach
 • 2023-03-08

  XIV Międzyszkolne Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików

  Dnia 1.03.2023r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Laskowej odbyło się Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików pod hasłem „Dziwy fizyki i chemii”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z Ujanowic, Krosnej,...

  XIV Międzyszkolne Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików
 • 2023-01-12

  XXVII Przegląd Grup Kolędniczych Gminy Laskowa

  Zapraszamy na XXVII Przegląd Grup Kolędniczych Gminy Laskowa, który odbędzie się w najbliższą środę 18 stycznia od godziny 13:00 w sali widowiskowej GOKSiT w Laskowej. https://laskowa.naszgok.pl/n,przeglad-grup-koledniczych-18-01-2023-r-zapraszamy

  XXVII Przegląd Grup Kolędniczych Gminy Laskowa
2023-03-30

Zgłoś pustostan poprzez stronę internet.gov.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z prośbą o zgłaszanie pustostanów poprzez stronę internet.gov.pl. Zgłoszenie umożliwi prawidłowe zaplanowanie działań związanych z budową sieci szerokopasmowych dofinansowywanych ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz Krajowego Planu Odbudowy. Na stronie internet.gov.pl, poza możliwością raportowania informacji o punktach adresowych, w których jest możliwe,...

2023-03-29

Harmonogram wywozu odpadów z PSZOK w 2023

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z PSZOK W UJANOWICACH NA 2023 R. MIESIĄC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK DZIEŃ 14,29 12,27 9,24 14,29 11,26 8,23 13,28 GODZINY OTWARCIA 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 I. Odpady przyjmowane przez PSZOK 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:...

2023-03-28

Walne Zebranie Członków Spółki Wodociągowej w Laskowej

Zarząd Spółki Wodociągowej w Laskowej, działając na podstawie § 5 ust. 1 i 3 Statutu Spółki podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 13 kwietnia 2023 r. zwołuje się Walne Zebranie Członków Spółki Wodociągowej w Laskowej. Walne Zebranie Członków odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w...

2023-03-24

Ankieta dla zainteresowanych mieszkaniami - SIM

Ankieta dla zainteresowanych mieszkaniami - SIM

Gmina Laskowa rozważa zamiar, wspólnie z innymi gminami województwa małopolskiego oraz Krajowym Zasobem Nieruchomości, przystąpić do spółki KZN SIM Tarnów. Zadaniem spółki będzie budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Co to jest SIM – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) jest następczynią Towarzystw Budownictwa Społecznego. Inicjatywa może być...

2023-03-23

Spotkanie pt. Seniorze - nie daj się oszukać

Spotkanie pt. Seniorze - nie daj się oszukać

Zapraszamy na spotkanie (warsztaty) pt. "Seniorze - nie daj się oszukać" z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji w Limanowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 marca 2023 (tj. poniedziałek) o godz. 18:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej (remiza OSP). 

2023-03-22

Przypomnienie o płatnościach

Przypomnienie o płatnościach

Urząd Gminy Laskowa przypomina o upływie terminu płatności za I ratę podatku oraz I ratę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2023-03-22

Informacja dotycząca wywozu nieczystości ciekłych

Informacja dotycząca wywozu nieczystości ciekłych

INFORMACJA Urząd Gminy Laskowa informuje, iż jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach” w związku z czym na chwilę obecną oczyszczalnia ścieków może przyjąć 10 m3 ścieków dowożonych na dobę. Nadmienia się, iż na czas rozbudowy można dostarczać nieczystości ciekłe także na inne pobliskie...

2023-03-21

Pożegnanie

Pożegnanie

Z ogromnym żalem informujemy, że dnia 21 marca 2023 odeszła od nas Wspaniała Nauczycielka i Wychowawczyni Pani mgr Małgorzata Zelek. Spoczywaj w spokoju.

2023-03-20

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy: wycinki, zwózki...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dotyczy: wycinki, zwózki oraz kupna drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy Laskowa I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Laskowa 34-602 Laskowa 643 NIP: 737-12-83-697 REGON: 491892340 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: - wycinki, zwózki oraz kupna drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy Laskowa w szacowanych ilościach: 1)...

2023-03-14

Informacja z XLVI Sesji Rady Gminy

Informacja z XLVI Sesji Rady Gminy

I N F O R M A C J A ! Przewodnicząca Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 14 marca 2023 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały: Uchwała Nr XLVI/327/23...

Projekt strony: ESC SA - Aplikacje internetowe

Urząd Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643, gmina@laskowa.pl

tel.: (18) 33 00 210, fax: (18) 33 00 226   |   Deklaracja dostepności  |