Akcje charytatywne Pomagam
Biulety Informacji Publicznej Facebook Wirtualny Spacer
 • 2022-09-21

  Badania statystyczne

  Uprzejmie informuję, że Urząd Statystyczny w Krakowie celem zwiększania świadomości wśród mieszkańców Małopolski na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych dla funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych, systematycznie popularyzuje badania ankietowe prowadzone...

  Badania statystyczne
 • 2022-08-29

  Dożynki Województwa Małopolskiego

  W dniu 27 sierpnia 2022 roku w Zielonkach, odbyły się DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Gminę Laskowa reprezentowała Grupa Wieńcowa z Laskowej. Wieniec Dożynkowy wykonała pani Irena Kopeć a prezentowali go Pan...

  Dożynki Województwa Małopolskiego
 • 2022-07-29

  Piknik Rekreacyjny w Laskowej

  Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej zaprasza na Piknik Rekreacyjny, który odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2022 roku (tj. niedziela) w Laskowej.

  Piknik Rekreacyjny w Laskowej
 • 2022-07-26

  XIII Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi

  W ubiegłą niedzielę, na placu targowym w Ujanowicach został zorganizowany XIII Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi. Impreza objęta była Patronatem Honorowym: Wojewody Małopolski - Łukasza Kmity, Starosty Powiatu Limanowskiego -...

  XIII Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi
 • 2022-07-05

  Powitanie Lata

  03 lipca na boisku sportowym AKS Ujanowice odbył się festyn plenerowy „Powitanie Lata”. W ramach imprezy rozegrany został XXI Letni Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Wójta Gminy Laskowa. W...

  Powitanie Lata
 • 2022-06-27

  Warsztaty samorządowe w Laskowej

  W dniu 25 czerwca 2022 r w Laskowej odbyły się warsztaty samorządowe: O problemach administracji publicznej i Polityce historycznej. Prelegentami spotkania byli: Ryszard Terlecki – Wicemarszałek Sejmu Marek Pęk –...

  Warsztaty samorządowe w Laskowej
 • 2022-06-24

  Warsztaty wakacyjne w Gminie Laskowa

  Ruszają zapisy na Wakacyjne Warsztaty dla dzieci i młodzieży organizowane przez Urząd Gminy Laskowa. Warsztaty odbędą się w Galerii Twórców Ludowych w Krosnej (Krosna  29) oraz w parku dworskim w Laskowej....

  Warsztaty wakacyjne w Gminie Laskowa
 • 2022-06-03

  Apel o rozwagę i przestrzeganie regulaminu

  Przypominamy wszystkim mieszkańcom, turystom oraz osobom odwiedzającym stawy rekreacyjne w Laskowej o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi podczas przebywania na terenie obiektu. Należy stosować się do obowiązującego regulaminu oraz przestrzegać...

  Apel o rozwagę i przestrzeganie regulaminu
 • 2022-06-01

  Raport o stanie Gminy Laskowa

  Raport o stanie Gminy Wójt przedstawia Radzie Gminy co roku do dnia 31 maja. Nad przedstawionym raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę. Debata nad raportem za 2021 rok odbędzie się na...

  Raport o stanie Gminy Laskowa
 • 2022-05-23

  Srebrny Krzyż Zasługi dla Pani Zofii Bukowiec

  W dniu 21 maja 2022 roku w Kamionce Małej odbyło się uroczyste wręczenie Srebrnego Krzyża Zasługi, nadanego Pani Zofii Bukowiec przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę. Powyższe odznaczenie to...

  Srebrny Krzyż Zasługi dla Pani Zofii Bukowiec
2022-09-23

Ogłoszenie o XL sesji Rady Gminy

Ogłoszenie o XL sesji Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 29 września 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XLsesja Rady Gminy. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie protokołuzXXXIXsesji Rady Gminy. Wystąpienia zaproszonych gości. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania...

2022-09-22

Oferta sprzedaży drewna

Oferta sprzedaży drewna

OFERTA Działając na podstawie Zarządzenia Nr 142/11 Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym las komunalny Gminy Laskowa podaje się do publicznej wiadomości: 1. Gmina Laskowa oferuje do sprzedaży drewno okrągłe iglaste i liściaste z bieżącego pozyskania...

2022-09-20

Komunikat dotyczący jesiennego szczepienia lisów 2022

Komunikat dotyczący jesiennego szczepienia lisów 2022

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 23 września do 1 października 2022 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie się odbywać na terenie całego Województwa Małopolskiego. Szczepienie lisów będzie wykonane poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz...

2022-09-14

Komunikat - 14.09.2022r.

Urząd Gminy Laskowa informuje, iż w dniu 18 września 2022 r. w godzinach 15:00-20:00 na ścieżce asfaltowej wokół stawów rekreacyjnych w Laskowej, 114 batalion lekkiej piechoty w Limanowej przeprowadzi egzamin z wychowania fizycznego żołnierzom szkolenia podstawowego i wyrównawczego 11 Małopolskiej Brygady ObronyTerytorialnej. Prosimy o nieutrudnianie przebiegu egzaminu, a także o zachowanie bezpieczeństwa.

2022-09-09

Komunikat - 09.09.2022r.

Laskowa, dnia 09.09.2022 r. Komunikat Wójt Gminy Laskowa informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Laskowa, na stronie internetowej www.laskowa.pl oraz w Monitorze...

2022-09-08

Wykaszanie rowów

Wykaszanie rowów

Urząd Gminy Laskowa zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o wykaszanie rowów przydrożnych przy drogach gminnych, które bezpośrednio przylegają do ich posesji. Utrzymanie drożności rowów jest warunkiem sprawnego przepływu wód opadowych szczególnie podczas intensywnych opadów deszczu. Jednocześnie prosi się właścicieli nieruchomości sąsiadujących z drogamio obcinanie zwisającychkonarów drzew, które utrudniają...

2022-09-08

Komunikat - 08.09.2022r.

Komunikat - 08.09.2022r.

W związku z egzaminem z Wychowania Fizycznego przeprowadzanym dla żołnierzy 114 batalionu lekkiej piechoty w Limanowej, informujemy, iż w dniu 10 września 2022 r. w godzinach 9:00-14:00 ścieżka asfaltowa wokół stawów rekreacyjnych w Laskowej będzie nieczynna. Prosimy o nieutrudnianie przebiegu egzaminu, a także o zachowanie bezpieczeństwa.

2022-09-06

Informacja o XXXIX sesji Rady Gminy

Informacja o XXXIX sesji Rady Gminy

I N F O R M A C J A ! Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 5 września2022 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXXIXsesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały: Uchwała Nr XXXIX/291/22 w sprawie:...

2022-09-06

Konsultacje projektu - Programu współpracy Gminy La-skowa z...

Wójt Gminy Laskowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok". Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 8 września 2022 r. do dnia 23 września 2022 r.

2022-08-30

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - podpisanie umowy z...

W dniu 1 sierpnia 2022 r. pomiędzy firmą Madkom S.A., a Gminą Laskowa została podpisana umowa o numerze 272/12/2022 dotycząca realizacji zadania pn. Dostawa sprzętu IT oraz oprogramowania w ramach realizacji programu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Dzięki infrastrukturze informatycznej dostarczonej w ramach zadania, realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu oraz...

Projekt strony: ESC SA - Aplikacje internetowe

Urząd Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643, gmina@laskowa.pl

tel.: (18) 33 00 210, fax: (18) 33 00 226   |   Deklaracja dostepności  |