Gmina Laskowa pozyskała 70 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego dla najbardziej potrzebujących uczniów do realizacji zdalnych lekcji. Sprzęt zostanie zakupiony w ramach projektu Zdalna Szkoła.


W ramach projektu Gmina Laskowa za pozyskaną kwotę 70 tyś. zł. zakupi 32 zestawy sprzętu komputerowego  - laptopy dla najbardziej potrzebujących uczniów, którzy nie posiadają dostatecznego dostępu do zdalnej nauki.


Zakup sprzętu komputerowego finansowany jest w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.