Gmina Laskowa pozyskała 114.800,00 złotych na zakup sprzętu komputerowego dla najbardziej potrzebujących uczniów do realizacji zdalnych lekcji. Sprzęt zostanie zakupiony w ramach projektu Zdalna Szkoła+.


W ramach projektu Gmina Laskowa za pozyskaną kwotę 114.800,00 zł. zakupi 41 zestawów sprzętu komputerowego – laptopy wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin ubogich z min. trojgiem dzieci, którzy nie posiadają dostatecznych możliwości realizacji nauki zdalnej.


Zakup sprzętu komputerowego finansowany jest w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.