Gminne uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną w intencji rolników z terenu Gminy Laskowa w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Sechnej, którą odprawił ks. Wiesław Dzięgiel Proboszcz Parafii Ujanowice w asyście księży sprawujących posługę w parafiach Gminy Laskowa oraz księdza misjonarza Józefa Oleksego – rodaka z Sechnej.

W trakcie Mszy Świętej nastąpiło uroczyste poświęcenie wieńców dożynkowych przygotowanych przez wszystkie sołectwa Gminy Laskowa.

Po Mszy Świętej barwny korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Krosnej udał się na plac dożynkowy – stadion AKS w Ujanowicach, gdzie Starostowie Dożynek Zofia i Kazimierz Augustyn obdarowali Wójta Gminy Laskowa Czesława Stanisławczyka chlebem i koszem owoców - symbolami tegorocznych plonów.

Po przemówieniach zaproszonych gości odbył się XVIII Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych.

Komisja Konkursowa w składzie: Maria Brylak – Załuska – etnograf, Magdalena Kroh - etnograf, Zofia Szewczyk - pracownik MODR - PZDR w Limanowej, po obejrzeniu prezentacji i gruntownej ocenie 9 wieńców dożynkowych: z Laskowej, Jaworznej, Kamionki Małej, Krosnej, Strzeszyc, Sechnej, Kobyłczyny, Ujanowic oraz Żmiącej postanowiła przyznać następujące miejsca:

 • Kategoria wieńców tradycyjnych:

Pięć równorzędnych I miejsc, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł. każda przyznano:

 • Grupie Wieńcowej ze Żmiącej,
 • Grupie Wieńcowej z Ujanowic,
 • Grupie Wieńcowej z Krosnej,
 • Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny,
 • Grupie Wieńcowej z Sechnej,

  Kategoria wieńców współczesnych:

  Dwa równorzędne I miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł. każda przyznano:

 • Grupie Wieńcowej KGW z Laskowej,
 • Grupie Wieńcowej z Jaworznej.

  Dwa równorzędne II miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł. każda przyznano:

 • Grupie Wieńcowej ze Strzeszyc „Za Wodą”,
 • Grupie Wieńcowej z Kamionki Małej.

Wszystkie Grupy Wieńcowe za wykonane wieńce dożynkowe otrzymały nagrody pieniężne. Nagrody wręczyli: Czesław Stanisławczyk -Wójt Gminy Laskowa,

Wszyscy wyżej wymienieni gratulowali rolnikom wspaniale wykonanych wieńców oraz ich prezentacji, natomiast Komisja Konkursowa, podkreśliła ich bardzo wysoki poziom artystyczny, życząc podtrzymania tej wspaniałej tradycji w latach następnych.

Bardzo ciepło został przyjęty program w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sechnej. Czas umilał występ Grupy obrzędowej przy KGW w Laskowej. Gwiazdą wieczoru był Zespół Country „Droga na Ostrołękę”.

W trakcie dożynek zorganizowano loterię fantową oraz licytację dzieł lokalnych twórców na rzecz budowy Kaplicy i Miejsca Pamięci Gen. Stanisława Skalskiego na Ukrainie w Kodymie, gdzie posługę kapłańską sprawuje ks. Stanisław Majkrzak, kiedyś wikariusz w Ujanowicach.

Imprezę zakończyła wieczorna zabawa plenerowa z Zespołem "Piskosz - Band".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Mieszkańcy.

Dożynki to jedna z najpiękniejszych narodowych tradycji. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter. Jednak podobnie jak niegdyś tak i dzisiaj tradycja dożynek jest ważna dla wszystkich, gdyż przypomina, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach chleb. Dożynki to święto dla każdego Rolnika, to czas dziękczynienia za zebrane plony.

W imieniu własnym jak również samorządu Gminy Laskowa wszystkim Rolnikom pragnę gorąco podziękować za trud włożony w zbiór tegorocznych plonów w myśl słów Jana Pawła II „Oddajcie hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które w trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.”

Z pewnością większość Mieszkańców Gminy Laskowa ma świadomość ogromu tej pracy oraz trudu i wyrzeczeń, które są udziałem ludzi uprawiających rolę, pielęgnujących sady czy też prowadzących gospodarstwa hodowlane. I chociaż wszyscy dostrzegamy jak zmienia się wizerunek polskiej wsi to w dalszym ciągu spracowane dłonie są „znakiem rozpoznawczym” ludzi, którzy umiłowali ziemię i tradycję ojców. Dlatego w sposób szczególny pragnę podziękować wszystkim tym Mieszkańcom Gminy, którzy mając świadomość trudu pracy Rolnika, zdecydowali się związać swoje życie i swoją przyszłość z ziemią, kultywując tradycje swoich przodków.

W tym miejscu chcę gorąco podziękować Starostom tegorocznych dożynek, oraz Wszystkim Mieszkańcom Sechnej z Sołtysem Wsi na czele za przygotowanie tegorocznych uroczystości dożynkowych, które zostały zorganizowane na najwyższym poziomie. Mając świadomość ogromu pracy i zaangażowania jakie włożono w przygotowanie tego święta – serdecznie dziękuję.

Dziękuję Mieszkańcom Sechnej również za stworzenie niepowtarzalnej, życzliwej atmosfery w czasie dożynek oraz za ich otwartość.

Dziękuję grupom dożynkowym reprezentującym sołectwa naszej Gminy za przygotowanie pięknych wieńców dożynkowych, które dla rolników są symbolem ich gospodarskiego szczęścia i Bożego błogosławieństwa.

Wszystkim Wam Drodzy Rolnicy życzę, aby były zawsze dobre czasy dla rolnictwa, abyście mogli skutecznie korzystać z nowych możliwości i szans, zaś przede wszystkim życzę dużo zdrowia i pomyślności Wam wszystkim, Waszym rodzinom i najbliższym.

z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Laskowa

Czesław Stanisławczyk

ukryty