W dniach 10-11listopada 2015 roku, odbył się XVIII Młodzieżowy Rajd Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej „Jak Oni w 1914 roku”, zorganizowany ponownie przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej oraz Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie pod patronatem wójtów obu sąsiednich gmin i przy współpracy Parafii, Radnych i Rady Sołeckiej oraz Druhów OSP z Kamionki Małej. Do rajdu zgłosiło się 20 drużyn, z terenu powiatów limanowskiego i bocheńskiego.

Tradycyjnie w pierwszym dniu młodzież wędrowała po wybranych trasach, prowadzących po cmentarzach I Wojny Światowej, tak licznie rozsianych w naszej okolicy.

Po obiedzie w CKSiT w Żegocinie o godz. 1800, wszyscy uczestnicy Rajdu zebrali się na uroczystej wieczornicy w celu uczczenia 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Kolejnym punktem programu było otwarcie wystawy o legionistach z naszego terenu oraz wykład historyczny na temat I Wojny Światowej dla drużyn uczestniczących w Rajdzie. Wieczorne spotkanie zakończył koncert artystyczno – patriotyczny w wykonaniu zespołu Confessio.

Komisja Konkursowa Rajdu w składzie: Pani Małgorzata Bury, Pani Grażyna Prusak, Pani Małgorzata Waligóra, Pani Anna Zelek, po przeprowadzeniu konkursu pieśni patriotycznej, ocenie wieńców i kompozycji kwiatowych, przyznała miejsca w dwóch kategoriach wiekowych: I. Szkoły Podstawowe, II. Gimnazjum i Szkoły Średnie. Najlepsze grupy otrzymały nagrody książkowe i puchary.

W dniu 11.XI.2015 r., po śniadaniu uczestnicy Rajdu udali się na Cmentarz Wojenny w Kamionce Małej – na ,,Jastrząbce”, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez ks. Marka Kitę- proboszcza parafii Jaworzna, w asyście księży:

  • ks. Marka Wójcika,
  • ks. Józefa Treli,
  • ks. Stanisława Węgrzyna,
  • ks. Andrzeja Wanata,
  • ks. Józefa Bubuli,
  • ks. Witolda Machalskiego,
  • ks. Romana Łagosza,
  • ks. Józefa Cieśli,
  • ks. Wiesława Dzięgiela,
  • ks. Ireneusza Palucha..

MszęŚwiętą poprzedziła ceremonia złożenia wieńców i zapalenia zniczy przed centralną mogiłą cmentarza przez delegacje władz, organizacji społecznych, przedstawicieli samorządów, zaproszonych gości i uczestników Rajdu.

Po nabożeństwie, które uświetniła Orkiestra Dęta z Jaworznej, odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, dla najlepszych drużyn – laureatów konkursów, które wręczyli: Czesław Stanisławczyk - Wójt Gminy Laskowa, Piotr Stach - Przewodniczący Rady Gminy Laskowa oraz Bożena Szpiech - vice Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa.

Na zakończenie imprezy Druhowie OSP z Kamionki Małej częstowali wiejskim bigosem, kawą i herbatą.

ukryty