Gminne Dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną w Kościele p.w. św. Michała Archanioła w Ujanowicach, którą odprawił ks. Wiesław Dzięgiel Proboszcz tutejszej Parafii w asyście księży sprawujących posługę w parafiach Gminy Laskowa: ks. Stanisława Węgrzyna z Kamionki Małej, ks. Andrzeja Wanata z Laskowej, ks. Józefa Cieśli z Jaworznej oraz ks. Marka Wójcika ze Żmiącej.

          

W trakcie Mszy Świętej nastąpiło uroczyste poświęcenie wieńców dożynkowych przygotowanych przez wszystkie sołectwa Gminy Laskowa. Mszy Świętej barwny korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Krosnej udał się na plac dożynkowy – stadion AKS w Ujanowicach, gdzie Starostowie Dożynek Pani Małgorzata Gołąb i Pan Grzegorz Grzegorzek obdarowali Wójta Gminy Laskowa Panią Stanisławę Niebylską chlebem i koszem owoców - symbolami tegorocznych plonów.

          

Po przemówieniach zaproszonych gości odbył się XVII Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych. Komisja Konkursowa w składzie: Maria Brylak – Załuska – etnograf, Nowy Sącz, Zofia Skwarło - regionalista MCK „SOKÓŁ” w Nowym Sączu, Zofia Szewczyk - pracownik MODR - PZDR w Limanowej, po obejrzeniu prezentacji i gruntownej ocenie 9 wieńców dożynkowych: z Laskowej, Jaworznej, Kamionki Małej, Krosnej, Strzeszyc, Sechnej, Kobyłczyny, Ujanowic oraz Żmiącej postanowiła przyznać następujące miejsca:

          

Kategoria wieńców tradycyjnych:

Dwa równorzędne I miejsca przyznano: Grupie Wieńcowej KGW z Krosnej, oraz Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny.II miejsce przyznano: Grupie Wieńcowej ze Strzeszyc.

          

Kategoria wieńców współczesnych:

Trzy równorzędne I miejsca przyznano: Grupie Wieńcowej z Ujanowic, Grupie Wieńcowej KGW z Laskowej, oraz Grupie Wieńcowej ze Żmiącej.II miejsce przyznano: Grupie Wieńcowej z Sechnej.Dwa równorzędne III miejsca przyznano: Grupie Wieńcowej z Jaworznej, Grupie Wieńcowej OSP z Kamionki Małej.

          

Wszystkie Grupy Wieńcowe za wykonane wieńce dożynkowe otrzymały nagrody pieniężne. Nagrody wręczyli: Pani Stanisława Niebylska -Wójt Gminy Laskowa, Pani Ewa Pajor – Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa, Pani Elżbieta Zabrzeńska – Wice Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa, oraz Pan Grzegorz Grzegorzek – Wice Przewodniczący Rady Gminy Laskowa.

          

Wszyscy wyżej wymienieni gratulowali rolnikom wspaniale wykonanych wieńców oraz ich prezentacji, natomiast Komisja Konkursowa podkreśliła ich bardzo wysoki poziom artystyczny, życząc podtrzymania tej wspaniałej tradycji w latach następnych. Bardzo ciepło został przyjęty program w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ujanowicach. Czas umilał występ Mirosława Jędrowskiego z Zespołem. W trakcie dożynek zorganizowano loterię fantową oraz licytację dzieł lokalnych twórców na rzecz budowy Kaplicy i Miejsca Pamięci Gen. Stanisława Skalskiego na Ukrainie w Kodymie, gdzie posługę kapłańską sprawuje ks. Stanisław Majchrzak, kiedyś wikariusz w Ujanowicach. Imprezę zakończyła zabawa plenerowa z zespołem "Piskosz - Band".

ukryty