Szanowni Państwo

Serdeczne podziękowanie składamy na ręce wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie tegorocznej edycji Festynu Dobroczynnego organizowanego 06 lipca 2014 roku w Laskowej. Dzięki wrażliwości i ofiarności ludzi Wielkiego Serca, możliwa była organizacja imprezy i niesienie pomocy potrzebującym.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich sponsorów. Drodzy Państwo swoją postawą ukazaliście nam wszystkim oblicze prawdziwego chrześcijanina, wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka. Jest to piękna postawa, godna naśladowania, postawa w której nie liczy się „ja”, „moje pieniądze”, „moje szczęście” tylko liczy się drugi człowiek.

Z całego serca dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznego Festynu za tak, liczne przybycie w niedzielne popołudnie na stadion KUKS „Laskovia”, to Państwo wspólnie bawiąc się i uczestnicząc w „Wielkiej Loterii” przyczynili się do sukcesu organizowanego Festynu.

Dziękujemy osobom zaangażowanym w oprawę artystyczną imprezy, profesjonalnie przygotowane występy, dostarczyły wszystkim wielu pozytywnych wrażeń. Dziękuję Sylwii Zelek za wykonanie pięknego koncertu.

Dziękujemy strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej, za czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem podczas Festynu.

Słowa są zbyt małe by wyrazić wdzięczność za pomoc i hojność okazaną nam wszystkim. Składamy więc serdeczne Bóg Zapłać za dar wielkiego serca.

Życzymy zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym oraz samych słonecznych dni.

Ksiądz Proboszcz Parafii Laskowa Andrzej Wanat

Akcja Katolicka Parafii Laskowa

Caritas Parafii Laskowa

ukryty