W dniu 23 listopada 2009 roku dokonano odbioru rozbudowy budynku gimnazjum przy Zespole Szkół w Laskowej. Inwestycja w całości realizowana jest w 2009 roku, zakres robót obejmował: rozbudowę budynku gimnazjum o nowe sale – 6 sal lekcyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan i c.o., dostawę i montaż windy.


Zespół Szkół w Laskowej przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W skład Zespołu Szkół poza Gimnazjum (9 oddziałów) wchodzi jeszcze klasa „0” - 3 odziały i Szkoła Podstawowa - 12 oddziałów. W roku szkolnym 2009/2010 do Zespołu Szkół w Laskowej uczęszcza 601 dzieci.