Osuwisko na terenie wsi Kamionka Mała powstałe w 2010 roku.