Wieś  Strzeszyce w gminie Laskowa wypiękniała dzięki przyznanym jej środkom unijnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Miejscowość ma teraz nawierzchnię z kostki brukowej,elementy małej architektury :ławki, stojaki na rowery,tablice informacyjne oraz plac zabaw.


Odnowienie centrum wsi wpłynie pozytywnie  na ożywienie życia społecznego oraz poprawę walorów turystycznych miejscowości"-podkreślał podczas uroczystego otwarcia centrum Strzeszyc marszałek Marek Nawara. Strzeszyce to wyjątkowe miejsce na mapie małopolskich miejscowości. Atrakcją jest niezwykła zabudowa z czasow , kiedy wieś była niemiecką kolonią. Do dziś zachował się charakterystyczny dla osadnictwa niemieckiego układ zabudowy wsi. Domy posadowione są regularnie po obydwóch stronach ulicy i zwrócone do niej szczytem.Odnowienie centrum wsi kosztowało ponad pięćset dwadzieścia tysięcy złotych,a dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło prawie trzysta tysięcy złotych.