Przebudowa drogi „Nowakówka” w miejscowości Sechna na odcinku 510 mb

Ogółem poniesione nakłady: 136.430,15 zł

  • dotacja -28.000,00 zł
  • środki własne-108.430,15 zł