Droga „Nowakówka” w miejscowości Kobyłczyna w km 0+000-0+250 (250 m)


Całkowita Wartość inwestycji: 77514,60 zł

  • Środki zewnętrzne: 77514,60 zł