Droga „Łęg” w m. Laskowa w km 0+000-0+600


Całkowita Wartość inwestycji: 126370,20 zł

- Środki zewnętrzne: 126370,20 zł