Informujemy, że zgodnie z kalendarzem wyborczym zawartym w postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1564), niedługo upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych.


Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy Laskowa w pokoju nr 10 w terminie do dnia 15 września 2023 r. do godziny 15.00.