ukryty

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Spółki Wodociągowej w Laskowej „ Nagórze” zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2022 roku ( piątek)o godz. 18 00w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki odbędzie się zebranie spółki.


Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Sprawozdanie zwykonania budżetu za 2021 rok.
4. Plan budżetu na 2022 rok.
5.Udzielenie absolutorium Zarządowispółki.
6.Wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania


Przewodniczący Spółki
Józef Pławecki