Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej zaprosza do składania ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej w roku 2022.

Pliki do pobrania