ukryty

Wójt Gminy Laskowa zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące przebiegu projektowanej linii napowietrznej 110 kV Muchówka – Łososina przebiegającej przez teren naszej Gminy, które odbędzie się 01.12.2022 r. o godz. 18:00

w Urzędzie Gminy. Mieszkańcy będą mieli możliwość składania uwag, wniosków oraz sugestii bezpośrednio do Wykonawcy i przedstawicieli Spółki TAURON.


link dotyczący projektowanego przebiegu trasy:


https://www.laskowa.pl/assets/laskowa/media/files/ffff4f90-3f21-46ce-977b-5cfc011480bf/20220524-laskowa-trasa.pdf