Wójt Gminy Laskowainformuje, żena tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Laskowa oraz na stronie internetowej www.laskowa.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki ew. nr 798/5 o powierzchni 278 m² położonej w Laskowej, gmina Laskowa.

Szczegółowe informacje zamieszczono w przedmiotowym ogłoszeniu.