W związku z wejściem w życie z dniem 15 kwietnia 2022r. nowelizacji ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw zmianie ulega sposób wypłaty świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie.


Zgodnie z powyższym każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, aby osoby, które przyjęły obywateli Ukrainy, a chcą ubiegać się o w/w pomoc, zweryfikowali datę przyjazdu na terytorium Polski zakwaterowanych osób i złożyli wniosek w odpowiednim terminie.


Bliższych informacji udziela GOPS w Laskowej, w siedzibie pracy Ośrodka oraz pod nr. telefonu 18 333 30 25.