ukryty

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu limanowskiego, powiatu nowosądeckiego


Obowiązuje w dniu 28.04.2021 od godz. 06.00 do 24.00


Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.


Obowiązujące ograniczenia


Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.

* Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok.


Zalecenia zdrowotne

•Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.

•Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

•Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.

•Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.


Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

•Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.

•Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.

•Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.

•W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.