Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej zatrudni pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Wymagania:

I. Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

II. Kwalifikacje zgodnie z ustawą o Podstawowej Opiece Zdrowotnej, tj:

 1. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
 2. ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
 3. odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
 4. odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
 5. posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa (…)
Pielęgniarką POZ jest także pielęgniarka, która:
 1. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo
 2. ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo
 3. odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo
 4. odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

III. Kurs szczepień lub zobowiązanie się do odbycia takiego kursu w najbliższym terminie

IV. Prawo jazdy Kategorii B i samochód w dyspozycji

Warunki zatrudnienia:
 1. Umowa o pracę lub ewentualnie umowa zlecenia.
 2. Warunki płacy do uzgodnienia z Kierownikiem SPZOZ w Laskowej.

CV z klauzulą informacyjną(RODO) należy składać e-mailem: spzozlaskowa@vp.pl lub w Administracji SPZOZ w Laskowej.

W przypadku pytań proszę o kontakt e-mailowy: spzozlaskowa@vp.pl lub telefoniczny:18 337 88 00 (wew. 22 lub 15 administracja SPZOZ).

Oferta zatrudnienia ważna do momentu zakończenia rekrutacji.


Link do informacji w BIP SPZOZ Laskowa: https://bip.malopolska.pl/spzozwlaskowej,a,1932174...