Uwaga ważne ogłoszenie dotyczące Wyborów Prezydenckich:

  • w lokalach wyborczych obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust, oznacza to, że wyborcy powinni mieć założoną maseczkę bądź przyłbicę. Należy pamiętać, że komisja wyborcza ma prawo poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy przed odebraniem karty do głosowania, by potwierdzić tożsamość danej osoby.
  • należy zachować odstęp od innych osób – minimum 1,5 metra;
  • dla własnego bezpieczeństwa można przynieść własny długopis.

Pamiętajmy również o dowodzie osobistym bądź innym dokumencie potwierdzającym tożsamość.