ukryty


Urząd Gminy Laskowa zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o wykaszanie rowów przydrożnych przy drogach gminnych, które bezpośrednio przylegają do ich posesji i usuwanie skoszonej trawy. Utrzymanie drożności rowów jest warunkiem sprawnego przepływu wód opadowych szczególnie podczas intensywnych opadów deszczu.

Jednocześnie prosi się właścicieli nieruchomości sąsiadujących z drogamio obcinanie zwisającychkonarów drzew, które utrudniają swobodny przejazd pojazdów jak również ograniczają widoczność. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia możliwości dojazdu służb takich jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna i inne.

Należy nadmienić, że usuwanie konarów drzew zwisających nad pasami drogowymi, a rosnących na sąsiednich działkach należy do obowiązków właścicieli tych działek.

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą.