ukryty

Zgłoszenia od pełnomocników komitetów wyborczych, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 28.06.2020 r. przyjmowane będą do dnia 12 czerwca 2020 r. do godziny 15:00. Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu18 33 00 215