Informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Laskowa w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na 10 maja 2020 r. można dostarczyć osobiście do Urzędu lub przesłać (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu tj. do 15:00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: h.tokarz@laskowa.iap.pl

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszeń należy następnie przesłać do urzędu pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Laskowa
Laskowa 643
34-602 Laskowa

W przypadku dostarczenia dokumentów za pomocą poczty elektronicznej oryginały dokumentów nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń.

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można uzyskać pod numerem telefonu: 18 330 02 15.