W dniu 18 lipca 2022 roku podpisano umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na realizację zadania pod nazwą „Odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Laskowa


Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest”.


Koszt całkowity zadania: 48 861,63 zł

Koszt kwalifikowany zadania: 45 242,25 zł


Środki otrzymane z:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 20 120,11 zł

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 22 621,12 zł


„Finansujemy Ochronę środowiska w Małopolsce”

Pliki do pobrania