Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” z siedzibą w Limanowej organizuje konkurs pn. ,,Dbam o czyste powietrze”. Konkurs jest częścią projektu realizowanego w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

        

Konkurs skierowany jest do szkół, świetlic środowiskowych, bibliotek, Gminnych Ośrodków Kultury z terenu powiatu limanowskiego, które w odpowiednim terminie wyrażą chęć uczestnictwa w organizowanym konkursie poprzez dostarczenie zgłoszenia uczestnika konkursu wraz z jego pracą konkursową do siedziby Organizatora do dnia 14.09.2015 r. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 01.07.2015 r. do 14.09.2015 r.

        

Uczestnicy szkół podstawowych i młodsi w ramach konkursu wykonują prace plastyczne na temat ochrony i zanieczyszczeń powietrza, ściśle związane z tematem konkursu. Zaś uczestnicy ze szkół gimnazjalnych i starszych w ramach konkursu wykonają logo graficzne lub plastyczne z wykorzystaniem ekologicznych materiałów, które powinno zawierać obrazowe przedstawienie tematu wraz z hasłem dotyczącym konkursu. Pierwszych 9 osób w każdej kategorii konkursowej otrzyma dyplomy i nagrody rzeczowe. W sumie Organizator nagrodzi 18 osób.

- 1,2,3 miejsce - tablet
- 4,5 miejsce - aparat cyfrowy
- 6 miejsce - dysk zewnętrzny
- 7,8,9 miejsce - odtwarzacz MP4

       

Więcej informacji na bieżąco na stronie internetowej Stowarzyszenia : www.rdr.ilimanowa.pl

Pliki do pobrania