W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 45/24 Wójta Gminy Laskowa z dnia 19 marca 2024 r. na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, dokonuje się wyboru ofert i przyznaje dotację:

  • Fundacja Nasze Dziedzictwo Laskowa 360 „III Plener Rzeźbiarski Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – Pejzaż Postsentymentalny” w wysokości: 10.000,00 zł.

Zarządzenie Nr 67/24 Wójta Gminy Laskowa w sprawie: wyboru oferty na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego na terenie Gminy Laskowa w 2024 r.