W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 46/24 Wójta Gminy Laskowa z dnia 19 marca 2024 r. na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, dokonuje się wyboru ofert i przyznaje dotację:

  • Stowarzyszenie Razem Dla Dobra, Laskowa 700 „Razem dla dzieci” w wysokości: 10.000,00 zł

Zarządzenie Nr 66/24 Wójta Gminy Laskowa w sprawie: wyboru oferty na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego na terenie  Gminy Laskowa w 2024 r.