Gmina Laskowa realizuje projekt pn:” Odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Laskowa” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.


  • Całkowity koszt zadania: 50 435,14 zł,
  • Koszt kwalifikowany zadania: 46 699,20 zł,
  • Kwota dotacji z NFOŚiGW: 23 349,60 zł,
  • Kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie: 20 772,67 zł.

W ramach realizacji zadania usunięto 99,36 Mg wyrobów zawierających azbest.


Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce.