Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 6 marca 2024 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się LIV zwyczajna sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


  1. Uchwała Nr LIV/398/24 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2024 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2024 rok Nr LIII/391/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 grudnia 2023 r.
  2. Uchwała Nr LIV/399/24 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2024 – 2033.
  3. Uchwała Nr LIV/400/24 w sprawie: zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa”.
  4. Uchwała Nr LIV/401/24 w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworznej.
  5. Uchwała Nr LIV/402/24 w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2024 roku.

Transmisję na żywo oraz retransmisję każdej sesji (po przygotowaniu napisów) mogą Państwo oglądać na stronie https://laskowa.sesja.pl/

 

                                                                                                                                                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                    Anna Gurgul