Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 7 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Laskowa odbyła się I sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr I/1/24 w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Laskowa.
  2. Uchwała Nr I/2/24 w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Laskowa.
  3. Uchwała Nr I/3/24 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Laskowa oraz jej przewodniczącego.
  4. Uchwała Nr I/4/24 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Laskowa oraz jej przewodniczącego.
  5. Uchwała Nr I/5/24 w sprawie: powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowisk i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Laskowa oraz jej przewodniczącego.
  6. Uchwała Nr I/6/24 w sprawie: powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Laskowa oraz jej przewodniczącego.
  7. Uchwała Nr I/7/24 w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Laskowa oraz jej przewodniczącego.

                                                                                                                                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                      Bożena Chełmecka