Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23 kwietnia 2024 roku, w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Laskowa w cel złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Laskowa wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Pliki do pobrania