W dniu 7 maja 2024 roku odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy Laskowa. Pani Czesława Węglarz Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Laskowej wręczyła nowo wybranym Radnym zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Gminy Laskowa.

Zaświadczenie wręczono również Panu Piotrowi Stach Wójtowi Gminy Laskowa. Nowo wybrani Radni i Wójt Gminy Laskowa, złożyli uroczyste ślubowanie. W dalszej części obrad wybrane zostało prezydium Rady Gminy Laskowa w następującym składzie:


Przewodnicząca – Bożena Chełmecka

Wiceprzewodnicząca – Bożena Szpiech

Wiceprzewodniczący – Józef Kołodziej


Pozostali Radni:

Dudek Marcin

Gocal Michał

Grzegorzek Grzegorzek

Gurgul Anna

Jelonek Mateusz

Kuśnierz Krzysztof

Michura Łukasz

Miś Mieczysław

Sajdak Krzysztof

Stach Maria

Zelek Czesław

Zelek Józef