ukryty

O G Ł O S Z E N I E !


Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 14marca 2023 r. (tj. wtorek) o godz. 10.00w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XLVInadzwyczajnasesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2023 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2023 rok Nr XLIII/313/22 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 grudnia 2022 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2023-2033.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie spółki KZN SIM Tarnów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
  6. Zakończenie obrad.