Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 22 września 2023 r. (tj. piątek) o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się L nadzwyczajna 

sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wystąpienia zaproszonych gości.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2023 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2023-2033.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej.
  6. Zakończenie obrad.

Transmisję na żywo oraz retransmisję każdej sesji (po przygotowaniu napisów) mogą Państwo oglądać na stronie https://laskowa.sesja.pl/


                                                                                                                                                                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                   Anna Gurgul