ukryty

I N F O R M A C J A !


Przewodnicząca Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 14 marca 2023 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XLVnadzwyczajna sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XLVI/327/23 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2023 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2023 rok Nr XLIII/313/22 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 grudnia 2022 r.
  2. Uchwała Nr XLVI/328/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2023-2033.
  3. Uchwała Nr XLVI/329/23 w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie spółki KZN SIM Tarnów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  4. Uchwała Nr XLVI/330/23 w sprawie: zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.