Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XLIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


  1. Uchwała Nr XLIX/358/23 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2023 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2023 rok Nr XLIII/313/22 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 grudnia 2022 r.
  2. Uchwała Nr XLIX/359/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2023-2033.
  3. Uchwała Nr XLIX/360/23 w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.
  4. Uchwała Nr XLIX/361/23 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Laskowa.
  5. Uchwała Nr XLIX/362/23 w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
  6. Uchwała Nr XLIX/363/23 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/73/03 Rady Gminy Laskowa z dnia 6 października 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej i nadania mu statutu.
  7. Uchwała Nr XLIX/364/23 w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVI/329/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki KZN SIM Tarnów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
  8. Uchwała Nr XLIX/365/23 w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVI/330/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

Transmisję na żywo oraz retransmisję każdej sesji (po przygotowaniu napisów) mogą Państwo oglądać na stronie https://laskowa.sesja.pl/