Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 19grudnia2023 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się  LIIIzwyczajna sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


  1. Uchwała Budżetowa Gminy Laskowa na 2024 rok Nr LIII/391/23,
  2. Uchwała Nr LIII/392/23 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2024 – 2033,
  3. Uchwała Nr LIII/393/23 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2023 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2023 rok Nr XLIII/313/22 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 grudnia 2022 r.,
  4. Uchwała Nr LIII/394/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2023 – 2033,
  5. Uchwała Nr LIII/395/23 w sprawie: przekształcenia mieszkania chronionego na mieszkanie wspomagane oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym w ramach zasobów lokalowych Gminy Laskowa,
  6. Uchwała Nr LIII/396/23 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przechodu i przejazdu oraz prowadzenia wodociągu na rzecz Gminy Laskowa,
  7. Uchwała Nr LIII/397/23 w sprawie: warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Transmisję na żywo oraz retransmisję każdej sesji (po przygotowaniu napisów) mogą Państwo oglądać na stronie https://laskowa.sesja.pl/

                                                                                                                                                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                       Anna Gurgul