Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 22 września 2023 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się L nadzwyczajna sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


  1. Uchwała Nr L/366/23 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2023 r.
  2. Uchwała Nr L/367/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2023 2033.
  3. Uchwała Nr L/368/23 w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej.

Transmisję na żywo oraz retransmisję każdej sesji (po przygotowaniu napisów) mogą Państwo oglądać na stronie https://laskowa.sesja.pl/