Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 8 kwietnia 2022 r. (tj. piątek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie:zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2022 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2022 rok Nr XXXIV/248/21Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2021 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 – 2029.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Laskowa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: deklaracji woli kontynuacji członkostwa Gminy Laskowa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” z siedzibą w Limanowej.
  7. Zakończenie obrad.