ukryty

O G Ł O S Z E N I E !


Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 14 listopada 2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XLI nadzwyczajna sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2022 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2022 rok Nr XXXIV/248/21Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2021 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 – 2033.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie:zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy Laskowa.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.