Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marii Krzyżak,

wieloletniego pracownika Urzędu Gminy Laskowa oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej.


Wyrazy głębokiego żalu i współczucia, Rodzinie i najbliższym składają:


Wójt Gminy Laskowa

Rada Gminy Laskowa

oraz pracownicy Urzędu Gminy Laskowa i pracownicy GOPS w Laskowej.


ukryty