I N F O R M A C J A !


Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 29 września2022 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XLsesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XL/298/22 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2022 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2022 rok Nr XXXIV/248/21Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2021 r.,
  2. Uchwała Nr XL/299/22 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 – 2033,
  3. Uchwała Nr XL/300/22 w sprawie:zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.