Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej ogłasza konkurs ofert na stanowisko lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej. Przedmiot, zasady i warunki konkursu przedstawione zostały w dokumentacji pt. „Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej” oraz w załącznikach do SWKO.


Szczegóły ogłoszenia na stronie BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/spzozwlaskowej,a,2015653...