Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej ogłasza konkurs ofert na świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Przedmiot, zasady i warunki konkursu przedstawione zostały w dokumentacji pt. ”WARUNKI SKŁADANIA OFERTY NA Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”.


Szczegóły ogłoszenia na stronie BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/spzozwlaskowej,a,2015654...