ukryty

Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. (tj. czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXXsesja Rady Gminy.Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XXVIIIi XXIX sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce Małej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania petycji organowi właściwemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/314/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.